Kasulik teada

Maanteetransport

Maanteetranspordis üldlevinud kauba alused:

 • EUR alus – 120 * 80 cm
 • FIN alus – 120 * 100 cm

Enimlevinumad kauba mõõtühikud maanteetranspordis on:

 • Laadimispind kuni 13,6 ldm (laadimismeetrit – jooksvat meetrit haagise pikkusest)
 • Mahutavus kuni 33 EUR alust
 • Mahutavus kuni 26 FIN alust
 • Kauba kaal kuni 24 tonni
 • Kauba maht 85 kuni 112 m³ (olenevalt haagise tüübist)

Maanteetranspordi puhul on kauba transpordiks kaks võimalust: täiskoormad (FTL – Full Truck Load) ja osakoormad (LTL – Less Truck Load).

 • Poolhaagise sisemõõdud on 13,6 x 2,45 x 2.7m (esineb variatsioone)
 • Kaupa saad haagisesse laadida tagant, külgedelt ja pealt

Iga saadetava kauba juurde kuuluvad saatedokumendid. Maanteetranspordis on need:

 • kauba saatja poolt väljastatav arve ja/või pakkeleht
 • CMR – rahvusvaheline kaubasaatedokument, mille täidab veofirma laadimispaigal, ning millest üks koopia läheb kauba saatjale, teine kauba saajale ja kolmas eksemplar jääb vedajale tõestuseks sooritatud veost.
Maanteetransport
Vedaja vastutust

Vedaja vastutus

Kui plaanite tellida kauba transporti, on Teil alati kasulik teada, millise hüvituse saate, kui tõesti juhtub halvim, see tähendab kui kaup peaks kaduma minema või saab kahjustatud.

Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient (kauba omanik) eraldi maksma. Vedaja vastutuskindlustuse puhul tuleb teada järgmist:

 • Maanteetranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR ehk umbes 10 EUR kauba bruto kg kohta.
 • Lennutranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 19 SDR ehk umbes 24 EUR kauba bruto kg kohta.
 • Meretranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 2 SDR kauba brutokg või 666,67 SDR ühiku kohta
 • Vastutuskindlustus nagu iga teine kindlustus hüvitab kahju reaalkaalu alusel, seega mitte võimaliku mahukaalu alusel.

Tuleb meeles pidada, et lisaks hüvitiste määrade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid, vedaja ei jää kahju tekkimises vastutavaks, kui kahju tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida (nt röövimine).

Kui Teie kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid ja kui Te soovite kindlust ka juhuks kui vedaja kauba kahju eest ei vastuta või tema vastutus ei ole piisav, siis soovitame oma klientidel tellida kaubale veosekindlustuse kõikide riskide vastu.

Menüü